Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

„Społecznik” to program realizowany już czwarty rok przez samorząd województwa zachodniopomorskiego. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych i związanych z nimi grup nieformalnych, bo dzięki oferowanym dofinansowaniom pozwala na realizowanie pomysłów, które aktywizują, integrują i wspierają lokalne społeczności.

– Od samego początku program „Społecznik” bazuje na energii ludzi, którzy chcą działać wspólnie. Budujemy to, co nazywa się na całym świecie kapitałem społecznym – podkreśla marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. – W tym roku do czynnego udziału w programie zaprosiliśmy młodzież, która zaangażowana jest w wybór części projektów. Ten nabór jest dla nas szczególny też z innego powodu. Wierzymy, że nawet najmniejszy ekogest wystarczy, aby zmienić świat na lepszy, dlatego będziemy szczególnie wspierać działania o charakterze ekologicznym.

W najnowszym rozdaniu proekologiczne pomysły są dodatkowo premiowane.

O co mogą wnioskować organizacje pozarządowe?

W obecnym naborze można się starać o dofinansowanie z dwóch filarów „Społecznika”. Pierwszy to konkurs na mikrodotacje, który odbywa się w podziale na pięć subregionów – każdy subregion może liczyć na wsparcie przynajmniej 70 inicjatyw (każda inicjatywa może zdobyć dofinansowanie w maksymalnej wysokości 4 tys. zł). Drugi filar to regionalne inicjatywy obywatelskie – w tym wypadku dofinansowanie, które można dostać, jest większe. Wynosi do 10 tys. zł na każdy projekt, ale zasady jego przyznania są inne. Przede wszystkim proponowane działania muszą mieć szerszy zasięg: powiatowy albo regionalny. Poza tym ważne jest pobudzenie aktywności społeczności lokalnej, która – poprzez głosowanie internetowe – ma szansę wesprzeć realizację projektu (poszczególne inicjatywy muszą zdobyć określoną regulaminem liczbę głosów mieszkańców powiatu lub regionu, na terenie którego działanie ma być realizowane).

W sumie na pomysły z obu filarów samorząd województwa zarezerwował tym razem 1,9 mln zł. Zgodnie z założeniami regulaminu 10 proc. z tej kwoty zostanie przeznaczone na działania „młodzieżowe”, które do realizacji zarekomenduje Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Będzie ona zwracać szczególną uwagę na inicjatywy zwiększające zaangażowanie młodzieży w życie lokalnych i szkolnych społeczności, wzmacniające świadomość obywatelską uczniów i studentów oraz pobudzające młodych do tworzenia własnych inicjatyw.

Do kiedy przyjmowane są wnioski?

O środki z programu „Społecznik” mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz współpracujące z nimi grupy nieformalne. Wnioski można składać od 14 października do 4 listopada 2020 r. wyłącznie przez internet za pomocą generatora wniosków witkac.pl. Wyniki będą ogłoszone 11 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (w zakładce Program Społecznik), na stronie internetowej Operatora – Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA (spolecznik.karrsa.eu) oraz na profilu Programu Społecznik w mediach społecznościowych.

To ostatni nabór do programu „Społecznik” w tym roku. Kolejny odbędzie się wiosną 2021 r. Dotychczas dzięki wsparciu „Społecznika” udało się zrealizować 2501 inicjatyw spośród prawie 6 tys. złożonych wniosków.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.