Czas fascynacji aeroplanem

1/5

Do dziś nie udało się jednoznacznie wyjaśnić, co było powodem katastrofy. Komisja powołana do stwierdzenia jej przyczyn wykluczyła zestrzelenie, przy którym upierali się żądni sensacji dziennikarze

Był to czas, kiedy fascynowano się technicznym wynalazkiem, jakim był aeroplan. Zdobyto już niezłe doświadczenia w zakresie wykorzystania samolotów do celów wojskowych. Wojna się skończyła i producenci samolotów podejmowali nowe wyzwania techniczne, a piloci zaczęli się emocjonować biciem rekordów wysokości lotów, a przede wszystkim długością przelotów, często z pobudek patriotycznych, by przynieść chlubę swojemu krajowi i narodowi. Tak było z naszymi lotnikami kpt. Franciszkiem Żwirką i Stanisławem Wigurą (na zdjęciu), którzy biorąc udział w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych ''Challenge 1932'', odnieśli wspaniałe zwycięstwo, przynosząc chlubę naszym skrzydłom.

Tak było też z dwoma litewskimi lotnikami Steponasem Dariusem i Stasysem Girenasem. Ich lot z Nowego Jorku do Kowna, wtedy, w 1933 r., byłby drugim co do długości. Lot, który zakończył się pod Myśliborzem.

.plienosparnai.lt

Wszystkie zdjęcia
  • Czas fascynacji aeroplanem
  • Czekało 50 tys. Litwinów
  • Burza czy ostrzelanie?
  • 100 tys. osób na pogrzebie
  • Uroczystości rocznicowe