Ranking marek Europy

Wojciech Jachim
22.10.2011 08:00
Wszystkie zdjęcia
  • Niemcy (PKB: 36 tys. USD)
  • Wielka Brytania (PKB: 34,9 tys. USD)
  • Szwecja (PKB: 38 tys. USD)
  • Czechy (PKB 24,8 tys. USD)
  • Holandia (PKB 40,7 tys. USD)
  • Finlandia (PKB: 34,6 tys. USD)
  • Austria (PKB 39,6 tys. USD)
  • Węgry (PKB 18,7 tys. USD)