To odpowiedź na zaproszenie na konferencję prasową dotyczącą Dni Kultury Żydowskiej Adlojada, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Szczecinie.

Przyjeżdża Adam Michnik

Adlojada potrwa od 4 do 9 marca. Tegoroczny program poświęcony będzie relacjom pomiędzy kulturą i środkami masowego przekazu.

„Wystawy, dyskusje, spektakle, koncerty, wykłady, warsztaty, prezentacje dotyczyć będą między innymi takich zagadnień jak: reprezentacja kultury elitarnej i popularnej w mediach; sacrum i profanum w środkach masowego przekazu; polityka i kultura w mediach; reprezentacja grup środowiskowych i wiekowych w środkach masowego przekazu; media zaangażowane; pluralizm współczesny; religia w radiu, telewizji, prasie” – zapowiadają organizatorzy.

Patronem prasowym wydarzenia jest „Gazeta Wyborcza”, a wśród gości jest m.in. Adam Michnik (6 marca będzie mówił o książce „Lec. XX wiek”, 7 marca weźmie udział w otwartej dyskusji „Media i społeczeństwo otwarte” na US).

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej