Urząd miasta ogłosił we wtorek po południu, że radzie miasta zostanie przedstawiony projekt uchwały dopuszczający jedynie 60-procentową bonifikatę. Jest ona zatem równa tej, która obowiązuje na gruntach skarbu państwa.

80 tysięcy podmiotów do przekształcenia

Zgodnie z nowymi przepisami 1 stycznia 2019 roku nastąpiło ustawowe przekształcenie w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Chodzi o nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Żeby dopełnić formalności, należy wnieść tzw. opłatę przekształceniową. Jej wysokość zleży od wartości nieruchomości, ale także wysokości bonifikaty jaką przyjmuje lokalny samorząd. 98-procentowa obowiązuje w Warszawie. W Gdańsku to 95 proc., we Wrocławiu 90, ale już np. w Koszalinie 60 proc. Także 60 procentowa zniżka obowiązywać ma w Kielcach, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie, Katowicach, Bydgoszczy. I tyle samo ma wynosić w Szczecinie. Dlaczego?

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej